Akumuliatoriaus garantija -

 

 

Kartais kylo daug klausimų - kas gi įėina į tą garantiją?

 

 

Jus įsigyjote akumuliatorių.  Garantinis pasas turi būti pardavėjo pilnai užpildytas, jame turi būti nurodytas automobilis ir jo valst. numeris. Už tinkamą Garantinio paso užpildymą atsakingas akumuliatorių pardavėjas. Nesant pilnai užpildytam pasui, pretenzija vėliau gali būti nepriimta.

 

 

 

Pretenzija:

 

     Norima atkreipti dėmesį, akumuliatorius nuimamas ir pristatomas į garantinį patikrą kliento sąskaita. Jokių pristatymo, pakeitimo arba moralės išlaidų akumuliatorių importuotojai nekompensuoja. Be reikalo jiems sakyti, kad dėl akumuliatoriaus Jus pavėlavote į darbą arba turėjote nuostolių. Pretenzijos pripažinimo metu jie tik tai pakeičia patį akumuliatorių. Pakaitinio akumuliatoriaus suteikimas nėra privalomas. Apie pakaitinio akumuliatoriaus suteikimo galimybę reikia teirautis autoserviso dirbtuvėje.

 

Taigi, pretenzijai garantinis akumuliatorius pateikiamas nuimtas nuo automobilio, jis neturi būti iškrautas.Yra nemažai sąlygų, kada garantija negalioja. Žemiau pateiktos  tipinės UAB "Ad Baltic" akumuliatoriaus "Garantinės sąlygos":

 

 

 

Toliau tikrinama, ar baterija naudojama tinkamai. Siekiant nustatyti baterijos gedimo priežastį, techniniam elektros įrangos patikrinimui gali būti (turi būti) pristatytas ir automobilis.

 

 

 

 

 

Šiuolaikiniai neaptarnaujami akumuliatoriai tikrinami matuojant jų starterinę srovę tokiais diagnostiniais prietaisais, kaip Midtronics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automobilio elektros instaliacijos įtampa užvedimo metu neturi kristi žemiau kaip 8,5 - 9,0 V.

Šia sąlyga tikrinama 10-15 sec. paduodant apkrovą ligu 1/2 starterinės srovės. Pvz., akumuliatorius 77 Ah starterinės srovės 780 A (EN) tikrinamas 390 A apkrova.