e-Parduotuvės  www.auto-servisai.lt  Taisyklės

1. Prekių užsakymo tvarka

2. Bendrosios nuostatos

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

5. Sutarties sudarymas

6. Prekės ir jų kainos

7. Atsiskaitymas už prekes ir pristatymas

8. Garantijos

9. Prekių grąžinimas

10. Privatumo politika

 

1. Prekių užsakymo tvarka

1.1 Nuo to momento kai Pirkėjas e-Parduotuvėje suformuoja pirkinių krepšelį užpildydamas visą reikalingą informaciją ir paspaudžia mygtuką “Formuoti užsakymą“ Sutarties galiojimo periodas laikomas prasidėjusiu.

 

1.2 Visi užsakymo metu Pirkėjo pateikti duomenys Pardavėjui yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

 

1.3 Visus Pirkėjui priklausančius dokumentus Pardavėjas pateikia siuntinyje.

 

2. Bendrosios nuostatos 

2.1 Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Kliento (toliau - Pirkėjo) ir internetinės Parduotuvės “www.auto-servisai.lt“ (toliau - e-Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

 

2.2 Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi e-Parduotuve, vykdo e-Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą, pateikia asmeninius bei kitokius duomenis, skaito e-Parduotuvėje esančią informaciją ir neapsiriboja tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

 

2.3 Taisyklės laikomos Sutartimi, sudaroma tarp Pirkėjo ir  MB servisas “Prius“, įmonės kodas 304059892, registracijos adresas – Kalvarijų g. 125, LT-08221, Vilnius, tel.: 8-671-52200 (toliau – Pardavėjas).

 

2.4 e-Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su e-Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1 Už Pardavėjui pateiktos informacijos teisingumą užsakymo formavimo metu yra atsakingas Pirkėjas.  

 

3.2 Pirkėjas, formuodamas užsakymą, įsipareigoja laikytis Taisyklių nurodytoje vietoje pažymėjęs “Aš perskaičiau ir  sutinku su taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtukus “Tęsti“ bei “Patvirtinti“.

 

3.3 Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę arba pakeisti ją į kitą prekę per 7 dienas nuo prekių pardavimo dienos. Tokiu atveju jis turi sumokėti Administravimo mokestį 6 Eur.

 

3.4 Pirkėjas, nusprendęs atsisakyti prekės, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prekių pardavimo dienos turi kreiptis tel.: 8-671-52200 arba išsiųsti prekes Pardavėjui pagal 9 punktą.

 

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekes esančias Pirkėjo krepšelyje.

 

4.2 Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo informacijos konfidencialumą, be Pirkėjo sutikimo neperduoti jos tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

 

4.3 Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžintas prekes arba pakeisti jas į kitas, jeigu Pirkėjas grąžina prekes per 7 dienas nuo prekių pardavimo. Tokiu atveju iš Pirkėjo išskaičiuojamas Administravimo mokestis 6 Eur. Prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui negrąžinamos.


5. Sutarties sudarymas

5.1 Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą ir pasirinkti apmokėjimo būdą“, kuriuo patvirtina, jog užsako pateiktas prekių krepšelyje prekes.

 

5.2 Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas yra laikomas tuomet, kai Pirkėjas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

 

5.3 Neatskiriama šios sutarties dalimi yra laikomas patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.

 

5.4 Kiekviena sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Pardavėjo.


6. Prekės ir jų kainos

6.1 Prie kiekvienos prekės pridedamas aprašymas ir jos charakteristika.

 

6.2 Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

 

6.3 e-Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. 

 

6.4 Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

 

6.5 Į prekės kainą yra neįskaičiuotas pristatymo mokestis.

 

7. Atsiskaitymas už prekes ir pristatymas

7.1 Pardavėjas  užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje (MB servisas “Prius“ a/s LT66 7044 0600 0803 4196, AB "SEB" bankas).

 

7.2 Pirkėjas atsiskaityti už prekes turi ne vėliau kaip per tris darbo dienas po Sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip per tris darbo dienas po užsakymo patvirtinimo, išsiųsto į registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje nurodytą elektroninį paštą.

 

7.3 Apmokėjimo už prekes būdai:

 

7.3.1 grynaisiais, kuomet Pirkėjas pats atsiima prekes iš MB servisas “Prius“ parduotuvės, adresu P. Lukšio g. 16, Vilnius, tel.: 8-671-52200;

 

7.3.2 grynaisiais, kuomet kurjeris pristato siuntinį;

 

7.3.3 išankstiniu bankiniu pavedimu;

 

7.3.4 naudojantis mokejimai.lt sistema.

 

7.4 Atsiskaitant už prekes būdu, nurodytu šių Taisyklių 7.3.3. dalyje, Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje “Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymą patvirtinančiame elektroniniame laiške. Klientui nenurodžius skiltyje “Mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Pardavėjas užsakymo įvykdymo negarantuoja.

 

8. Garantijos

8.1 Pardavėjas tam tikroms prekėms suteikia garantiją. Pirkėjas apie prekės garantinį laikotarpį yra informuojamas e-Parduotuvėje. Prekių pardavimo diena laikoma Garantinio laikotarpio pradžia. Garantinis prekės laikotarpis yra nurodomas garantiniame talone.

 

8.2 Nekokybiška prekė Pirkėjui yra pakeičiama kokybiška arba grąžinami pinigai.

 

9. Prekių grąžinimas

9.1 Parduotos nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis nacionaliniais įstatymais (Ūkio ministro 2001m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių” nustatyta tvarka. T.y. prekė turi būti nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos). Nekokybiška prekė pakeičiama analogiška kokybiška preke arba grąžinami pinigai.

 

9.2 Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta Pardavėjui: MB servisas “Prius“, adresu P. Lukšio g. 16, Vilnius, 8-671-52200. Siųsti galima per kurjerį, paštu arba pristatyti patiems darbo valandomis.

 

9.3 Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas ”Prekės grąžinimo ar keitimo prašymas” ir pirkimą e-Parduotuvėje įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra).

 

9.4 Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus pagal Taisyklių 4.3 punktą.

 

9.5 Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri einamuoju momentu yra pateikta pardavimui e-Parduotuvės asortimente, tais atvejais, kai prekės yra keičiamos. Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršyja keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui esamą kainų skirtumą.

 

9.6 Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

 

10. Privatumo politika

10.1 Pirkėjui užsakant prekes registracija nėra būtina, tačiau vykdant užsakymą būtina užpildyti prekių užsakymo formą, kurioje pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys.

 

10.2 Pirkėjo pateiktus registracijos duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.

 

10.3 Registruodamasis Pirkėjas suteikia teisę jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas pats registruodamasis pažymi, jog tokios informacijos nenori gauti.

 

10.4 Pirkėjas patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis e-Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

10.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti informacijos apie Pirkėją tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

 

10.6 Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti e-Parduotuvėje.

 

10.7 Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Pirkėjas turi atsijungti nuo e-Parduotuvės sistemos, tam kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Pirkėjo duomenų, ypač tais atvejais, kai Pirkėjas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo e-Parduotuvės sistemos.

 

10.8 Pirkėjas patvirtina, jog žino, kad naršant e-Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo naudojasi Pirkėjas, bus išsaugomi ”sausainukai“ (ang. ”cookies“). ”Sausainukai“ – tai duomenys, perduodami iš e-Parduotuvės į Pirkėjo kompiuterio kietąjį diską. „Sausainukų“, naudojamų e-Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Pardavėjui prieigos prie Pirkėjo asmeninės informacijos. Pardavėjas naudojasi sausainukais, kai reikia identifikuoti Pirkėjo kompiuterį, o tai suteikia galimybę Pardavėjui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima sausainukus pagal nustatymą, bet Pirkėjas gali atsisakyti „sausainukų“ ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios e-Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.

 

10.9 Pirkėjo asmeniniai duomenys saugomi ne mažiau nei 1 (vienerius) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie e-Parduotuvės naudojantis asmeniniais prisijungimo duomenimis.

 

10.10 Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat Pardavėjas turi teisę nutraukti e-Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

Krepšelis

Jūsų krepšelis tuščias